side

Privacy en Cookies

Ingangsdatum: Augustus 2020

Inleiding & Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft op welke manier Headley Media Technology Division Ltd (Bedrijfsregistratienummer 112774219) informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en vrijgeeft van gebruikers (individueel een “Gebruiker”) van de website www.electronicpro.com (“Website”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website en alle producten die worden aangeboden door Headley Media Technology Division Ltd.

Op deze pagina staat ons beleid omtrent de verzameling, gebruik en bekendmaking van persoonsgegevens als u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot de gegevens.

We gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze Dienst stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. Alle termen gebruikt in deze Privacyverklaring hebben, indien niet anders gedefinieerd binnen deze verklaring, dezelfde betekenis als die van onze algemene voorwaarden, zoals deze vermeld staan op www.electronicpro.com.

Headley Media Technology Division Ltd is begaan met het beschermen en waarborgen van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wetgeving en de AVG (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming). Headley Media Technology Division Ltd zal uw data te allen tijde op een veilige en betrouwbare manier verwerken. Persoonsgegevens zoals deze door onze lezers is verstrekt geeft ons de mogelijkheid om onze Dienst aan te bieden en om de aan deze gebruikers de meest aansluitende marketing, informatie en dienstverlening te bieden. Wij hebben een volgens de AVG vermeld rechtmatig belang voor deze vorm van gegevensverwerking. Lezers kunnen zich op elk moment afmelden van toekomstige communicatie door de afmeldlink in promotiemails of door het sturen van een e-mail naar: dataprotection@headleymedia.com

Legitiem belang

Zoals eerder vermeld werkt Headley Media Technology Division Ltd volgens het gegevensminimalisatieprincipe, waarmee wij de verzamelde persoonsgegevens tot een minimum beperken (Art. 5). De verwerkte Persoonsgegevens zijn beperkt tot algemene informatie die is terug te vinden op visitekaartjes van werknemers die direct verbonden zijn met technologische implementaties en besluitvorming. Een uitgebreide beoordeling is uitgevoerd om ons ervan te verzekeren dat de verwerkte Persoonsgegevens op geen enkele disproportionele wijze de privacy rechten van onze lezers zal schaden. Wij informeren lezers op transparante wijze over de Persoonsgegevens die wij verwerken en met wel doel wij dit doen (Art. 13 en Art. 14). Wij streven ernaar om alle Persoonsgegevens te allen tijde geüpdatet te houden.

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden geëxploiteerd. Wanneer u klikt op een link van een derde partij zult u worden omgeleid naar hun website. Wij willen u sterk adviseren om de Privacyverklaring van elke website die u bezoekt door te nemen. Wij hebben zoveel mogelijk getracht om waar mogelijk links naar de privacyverklaringen van gelieerde derden op onze website te plaatsen. Wij kunnen op geen elke wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de privacy praktijken op de websites van derden, het bezoek van deze websites is op uw eigen verantwoording.

Hoe en wanneer we persoonsgegevens delen met sponsors en derden

Headley Media Technology Division Ltd kan uw persoonsgegevens delen voor het leveren van content en services via onze websites en services van derden die interessant voor u kunnen zijn, waaronder gesponsorde content.

Gesponsorde content en derden

Headley Media Technology Division Ltd werkt samen met externe sponsors om een grote bibliotheek aan content beschikbaar te maken voor onze lezers, zoals whitepapers, video's, casestudies en webinars. In ruil voor toegang tot onze bibliotheek en het downloaden van content kunnen we u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken als onderdeel van de registratie en/of om uw bestaande gegevens bij te werken.

Zoals eerder vermeld werkt Headley Media Technology Division Ltd volgens het gegevensminimalisatieprincipe, waarmee wij de verzamelde persoonsgegevens tot een minimum beperken (Art. 5). De verwerkte Persoonsgegevens zijn beperkt tot algemene informatie die is terug te vinden op visitekaartjes van werknemers die direct verbonden zijn met technologische implementaties en besluitvorming.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u de door u gevraagde aanbieding te sturen of een eerder gedownloade bron op te volgen met aanvullende content en/of andere bronnen die gerelateerd zijn aan de door u aangevraagde bronnen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met de sponsor en/of sponsors van de content om met u te communiceren over de aanbieding en over andere producten, content en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Nadat uw persoonsgegevens eenmaal met de derde partij/sponsor gedeeld zijn, is het privacybeleid van die derde partij/sponsor van toepassing op uw persoonsgegevens, inclusief informatie over hoe u zich in de toekomst kunt afmelden. Wij hebben zoveel mogelijk getracht om waar mogelijk links naar de privacyverklaringen van gelieerde derden op onze website te plaatsen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van dergelijke derden of sponsors.

Daarnaast vragen we op het downloadpunt ook uw toestemming om uw gegevens te verstrekken aan de externe sponsor en/of sponsors en bieden we u zo de mogelijkheid ervoor te kiezen uw gegevens niet te delen en uw privacy te beschermen.

Soorten gegevens die Headley Media Technology Division Ltd verzamelt

Persoonsgegevens

Tijdens gebruik van onze Dienst, kunnen we u vragen ons van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te voorzien die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonsgegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, plaats
 • Cookies

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u te benaderen met nieuwsbrieven, marketing, promotionele materialen en andere informatie die mogelijk interessant voor u is. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een deel of al deze genoemde communicatie door gebruik te maken van de afmeldlink of instructies zoals deze in elke mail worden vermeld, of door ons te benaderen via dataprotection@headleymedia.com.

De privacy van kinderen

Onze Dienst richt zicht niet op personen jonger dan 18 jaar (“Kinderen”).

Naar ons weten verzamelen wij geen informatie van personen jonger dan 18 jaar. Mocht u een ouder of voogd zijn en zich ervan bewust zijn dat uw Kinderen ons Persoonsgegevens hebben verstrekt, vragen wij u met klem ons te benaderen. Indien wij erachter komen dat wij onbedoeld toch informatie van jongeren onder de 18 jaar, zonder toestemming van de ouders, hebben verzameld, zullen wij de benodigde stappen nemen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

Gegevensaankopen van Derden

Headley Media Technology Division Ltd schaft af en toe marketinglijsten van derde gegevensaanbieders aan. Deze gegevens kunnen onder andere de volgende informatie bevatten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Zakelijke e-mailadres
 • Zakelijke postadres
 • Titel bedrijf / functie

Na een data aankoop kunt u, afhankelijk van uw bedrijfssector of zakelijke interesses, zonder dat u zich hiervoor bij ons heeft ingeschreven communicatie via e-mail en telefoon van Headley Media Technology Division Ltd ontvangen. Mocht u op enig moment deze updates/ communicatie niet meer willen ontvangen dan kunt u zich hiervoor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink of instructies zoals deze in elke mail zijn vermeld, of door ons te benaderen via dataprotection@headleymedia.com. Wij houden een gegevensregister bij van deze gegevensleveranciers.

Gegevensoverdracht

Uw informatie, waaronder uw Persoonsgegevens, kunnen overgezet en/of onderhouden worden op computers buiten uw provincie, land of ander bestuurlijk rechtsgebied waar de gegevensbeveiligingswetgeving anders kan zijn dan die binnen uw rechtsgebied.

Mocht u buiten het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd en ervoor gekozen hebben om informatie aan ons te verstrekken attenderen wij u erop dat wij de data, inclusief Persoonsgegevens, zullen overbrengen naar het Verenigd Koninkrijk en deze daar verwerken.

Door in te stemmen met deze Privacyverklaring en het vervolgens verstrekken van Persoonsgegevens gaat u akkoord met deze gegevensoverdracht.

Headley Media Technology Division Ltd zal alle redelijke stappen nemen die nodig zijn om zich ervan te verzekeren dat uw data veilig, in overeenstemming met deze Privacyverklaring, wordt behandeld en dat uw Persoonsgegevens niet verder worden verspreid naar een organisatie of land mits er adequate controlemechanismen voor zijn ingericht om de beveiliging van uw data en overige Persoonsgegevens te waarborgen.

Bekendmaking van gegevens

In het geval dat Headley Media Technology Division Ltd betrokken is bij een fusie, overname of afstoting van bedrijfsonderdelen, zullen uw Persoonsgegevens mogelijk worden overgedragen. Wij zullen u van tevoren op de hoogte brengen op het moment dat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en zullen worden onderworpen aan een andere Privacyverklaring.

Wettelijke eisen

Headley Media Limited. kan uw Persoonsgegevens in goed vertrouwen openbaar maken indien een dergelijke actie wordt vereist bij:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Het beschermen en verdedigen van intellectuele eigendommen van Headley Media Technology Division Ltd
 • Het beschermen of onderzoeken van mogelijke overtreding die in verband staan met de Dienst
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek te beschermen
 • Het beschermen van juridische verantwoordelijkheden
 • Gegevensbeveiliging

De bescherming van uw gegevens vinden wij belangrijk, wel willen wij u erop wijzen dat geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is. Wij streven ernaar met commercieel haalbare mogelijkheden uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben een strikt beveiligingsbeleid rondom data die beheert of verwerkt wordt door de organisatie. IT-Beveiliging is altijd een belangrijk onderdeel geweest binnen onze organisatie en hebben er altijd op toegezien dat onze data en systemen goed beveiligd zijn. We hebben reeds firewalls, anti-virussoftware, versleuteling en een geen-spreadsheetregel op desktop pc’s.

Headley Media Technology Division Ltd implementeert een versleutelingsbeleid dat van groot belang is voor verkleining van de risico’s voor de rechten van gegevensonderwerpen. Wij maken gebruik van pseudonimisatie, encryptie en minimalisatie, allen erkende databeveiliging-bij-ontwerp technieken.

Gegevensbehoud

Headley Media Technology Division Ltd bewaart Persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor de doelen zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens zo lang als dit nodig is om te blijven voldoen aan onze wettelijke vereisten (soms kan bijvoorbeeld het bewaren van gegevens verplicht zijn voor toegepaste regelgeving), om geschillen op te lossen en om te voldoen aan onze juridische overeenkomsten en beleidsvormen.

Headley Media Technology Division Ltd zal ook Gebruiksdata voor interne analyse opslaan. Gebruiksgegevens worden normaal gesproken voor een kortere periode opgeslagen, behalve wanneer deze data wordt gebruikt voor het versterken van onze beveiliging, om de functionaliteiten van onze Dienst te verbeteren of wanneer wij juridisch verplicht zijn deze data voor een langere periode te bewaren.

Uw rechten ter bescherming van gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hebt u bepaalde Headley Media Technology Division Ltd streeft ernaar alle redelijke stappen te ondernemen om u de mogelijkheid te geven uw data te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken.

Mocht u geïnformeerd willen worden over de Persoonsgegevens die wij van u bezitten en/of wilt u dat uw gegevens verwijderd worden uit onze systemen, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op inzage, updaten of verwijdering van uw Persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Wanneer dit mogelijk is gemaakt kunt u uw Persoonsgegevens direct inzien, updaten en of een verwijderingsaanvraag indienen binnen uw accountinstellingen. Mocht u niet de mogelijkheid hebben deze acties zelf uit te voeren, dan kunt u contact met ons opnemen voor assistentie hierbij.
 • Het recht op rectificatie. U heeft het recht om uw inaccurate of incomplete gegevens die wij van u bezitten te rectificeren.
 • Het recht op bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U heeft het recht om een verzoek in te dienen die een restrictie legt op de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Het recht op gegevensportabiliteit. U heeft het recht op een kopie van alle informatie die wij over u hebben, in een gestructureerd, machine leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking door Headley Media Technology Division Ltd op elk willekeurig moment in te trekken.
 • Houdt er rekening mee dat wij u kunnen vragen om zich te identificeren alvorens wij op een dergelijk verzoek ingaan.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

Traceren & cookiegegevens

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de activiteiten binnen onze Dienst te traceren en bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid aan informatie die mogelijk voorzien zijn van een anoniem uniek identificatiekenmerk. Cookies worden door uw browser vanuit een website verstuurt en opgeslagen op uw apparaat. Andere gebruikte traceringstechnieken die worden gebruikt om informatie te traceren en te verzamelen en onze diensten te verbeteren en te analyseren zijn: beacons, tags en scripts.

U kunt uw browser zo instellen dat deze alle cookies weigert of dat deze een melding geeft wanneer er een cookie wordt verzonden. Mocht u cookies niet accepteren dan kan het zijn dat sommige onderdelen van onze Dienst niet correct functioneren.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service uit te voeren.
 • Voorkeurscookie. Wij maken gebruik Voorkeurscookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

Hoe we uw gegevens gebruiken

Wij maken gebruik van de informatie die u met ons deelt en de informatie die wij verzamelen via onze websites op onderstaande wijze en zoals beschreven op het moment van verzamelen. Headley Media Technology Division Ltd gebruikt de verzamelde data voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Dienst te leveren en te onderhouden
 • Om u te informeren over veranderingen in onze Dienst
 • Om u de mogelijkheid te bieden om te participeren bij interactieve onderdelen van onze Dienst, wanneer u hiervoor kiest.
 • Voor het aanbieden van klantenservice.
 • Om analyses op waardevolle informatie uit te voeren voor het verbeteren van onze Dienst
 • Om het gebruik van onze service te volgen
 • Om technische problemen te detecteren, te voorkomen en aan te pakken

Nieuwsbrieven

We gebruiken de informatie die u hebt gedeeld om u dagelijks nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich hebt aangemeld. Wij zullen uw data hergebruiken om deze toe te voegen aan marketinglijsten, behalve wanneer u hiervoor uw toestemming intrekt. Wij bieden op elke nieuwsbrief een mogelijkheid aan om u af te melden voor nieuwe nieuwsbrieven.

Website analyses

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse service van Google die het verkeer op een website traceert en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te traceren. Deze data wordt gedeeld met andere Google-diensten. Google mag deze data gebruiken om deze te contextualiseren en te personaliseren binnen de advertenties van hun eigen advertentienetwerk.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van Google Analytics bij onze dienst door het installeren van de Google Analytics opt-out browser invoegtoepassing. Deze invoegtoepassing verhindert het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) om informatie over bezoekersactiviteiten met Google Analytics te delen.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Gedragsremarketing

Headley Media Technology Division Ltd gebruikt remarkeringdiensten om op derde websites te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze derde leveranciers maken gebruik van cookies om voor het informeren, optimaliseren en het leveren van gerichte advertenties gebaseerd op uw eerdere bezoek aan onze Dienst.

Google AdWords

De Google AdWords remarketingdienst wordt aangeboden door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor de weergave van advertenties en u kunt de Google Display Network advertenties personaliseren door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads

Google beveelt tevens installatie van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on aan - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on invoegtoepassing biedt bezoekers tevens de mogelijkheid om te verhinderen dat hun Persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

De Facebook remarketingdienst wordt aangeboden door Facebook Inc.

Meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook vindt u door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

To opt-out from Facebook's interest-based ads follow these instructions from Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook adheres to the Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising established by the Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden van Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS: http://www.aboutads.info/choices/, in Canada: http://youradchoices.ca/ of in Europa bij de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.eu/ of afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar de Gegevensverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

De AdRoll remarketingdienst wordt aangeboden door Semantic Sugar, Inc.

U kunt zich afmelden van AdRoll remarketing op de AdRoll advertentievoorkeuren pagina: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van AdRoll naar de webpagina Privacyverklaring AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

De AppNexus remarketingdienst wordt aangeboden door AppNexus Inc.

U kunt zich afmelden voor de remarketing van AppNexus door naar de webpagina Privacy & Platform AppNexus te gaan: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

Voor meer informatie over de privacypraktijken van AppNexus gaat u naar de webpagina Privacyverklaring AppNexus Platform: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Veranderingen van deze privacyverklaring

Het is ons toegestaan om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen door de nieuwe Privacyverklaring op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u, voordat de nieuwe Privacyverklaring ingaat, op de hoogte brengen via e-mail en/of een duidelijke melding bij onze Dienst en wij zullen de ingangsdatum bovenaan deze Privacyverklaring aanpassen.

U wordt geadviseerd deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Veranderingen aan onze Privacyverklaring worden actief wanneer deze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Per e-mail: dataprotection@headleymedia.com

Door deze pagina te bezoeken op onze website: https://electronicpro.com/ContactUs

Via telefoonnummer: +44 (0) 1932 564999

Via e-mail: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Over ons

Om uw content te laten toevoegen aan onze online bibliotheek met technologische middelen, Klik hier

Management Team

James Rhoades-Brown

Geassocieerd uitgever

james.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Global Sales Director

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Directeur Verkoop DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Kristen Riley

VP Sales USA

kristen.riley@headleymedia.com